Četvrtak, 06 listopada, 2022

Fasade

Prvo što uočimo kod neke građevine je njeno pročelje, odnosno fasada. Njen izgled, boje fasade, vrste materijala od kojeg je izrađena, način na koji je oblikovana, uklapanje i prilagodba okolini, sve to utječe na naš prvi dojam o objektu koji gledamo, bez obzira koje je namjene.

U novije vrijeme sintetičke tzv. silikatne žbuke zamjenjuju klasične žbuke. Fasade se mogu izrađivati i na druge načine: zidovi se oblažu drvetom, kamenom (osobito mramorom), raznim panelima, aluminijskim pločama ili pločicama od plastičnih materijala i gotovo da nema materijala koji se u današnje vrijeme ne koristi kao fasadna obloga.

Boje su pak posebna priča i moguće je kombinirati nekoliko boja fasade odjednom, naravno pritom treba voditi računa da je sve usklađeno s krovom, stolarijom i okolišem, nikako nije dobro pretjerivati s bojama i kombinacijom materijala.

Prilikom postavljanja fasade prvenstveno treba voditi računa o njenoj energetskoj vrijednosti i učinkovitosti te potom o konačnom izgledu, ponekad je moguć kompromis i najčešće se stvari daju realizirati onako kako ste ih zamislili, no određeni materijali i tehnike  postavljanja imaju određena ograničenja po pitanju učinkovitosti ili izgleda. Fasada je prvenstveno zaštita objekta od atmosferskih učinaka te bi trebala pridonjeti u grijanju i hlađenju samog objekta.