Gradnja kuće

Kod gradnje kuće postavljaju se mnoga pitanja, a i Vi ste na ovim stranicama jer imate sigurno neka pitanja. Ono što mnoge zbunjuje ako se odluče na gradnju kuće je “od kuda početi”

Nema nekih striktnih pravila u svakom slučaju krećete od sebe i iz sebe. Predlažemo da odmah u početku čim dobjte ideju o gradnji kuće da nabavite neku bilježnicu i bilježite sve informacije, ideje i spoznaje. Vjerujte toliko je toga da se jedan čovjek sam jako teško snalazi.

Pretpostavit ćemo da imate riješeno zemljište na kojem ćete graditi kuću, da je zemljište uredno uvedeno u gruntovnu, katastar i da ste Vi vlasnik zemljišta . . .

Ono što bi ste svakako trebali imati je i ideja kako bi to sve trebalo izgledati. Pokušajte si vizualizirati kako će objekt izvana izgledati. Pokušajte to prenijeti na papir.

Nakon što napravite skicu, vrijeme je za izradu tlocrta i malo točnijih mjera.

Koje mjere su dopuštene.

Zakonom o gradnji definirane su neka pravila za građevinske objekte, postoje neka pravila i norme koje se zakonski moraju poštivati. Svaki projektni biro znat će vam reći i objasniti kolika udaljenost može biti između dva objekta ili između objekta i susjedne parcele..

Nakon prve skice možete to prenijeti u mjere i dimenzije koje su vam dopuštene zakonom, te na osnovi toga krenite raditi okvirni tlocrt i raspored prostorija unutar tog objekta. Kat po kat pa do krova. Kad dođete do krova tu malo zastanite i dobro razmislite kakav bi krov htjeli, odvojite vremena i obratite pažnju na krovove oko sebe, nije zgoreg da sjednete u automobil s fotoaparatom i poslikate neke krovove od više njih različitih sigurno će te nešto smisliti i za sebe i svoj krov. Taj dio tj. krov, malo će biti teže za nacrtati neiskusnom crtaču, ali svakako pokušajte zato smo i predložili da poslikajte fotoaparatom krovove tako ćete puno lakše komunicirati s arhitektom, majstorima i svima ostalima kojima ćete trebati predočiti ono što ste si vi zamislili u glavi.

Sljedeći korak bio bi odlazak projektantu ili arhitektu koji će vaše planove, vizije i želje staviti na papir u stvarnom mjerilu. Na osnovi toga idejnog projekta potrebno je izraditi lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Dalje je malo teže . . .

Sljedeća stvar bila bi lokacijska dozvola . . .

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

– oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru,
– namjena građevine,
– veličina i površina građevine,
– smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru,
oblikovanje građevine,
– uređenje građevne čestice,
– način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu,
– način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i
druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

– izvadak iz katastarskog plana,
– idejni projekt arhitekture – projekt u mjerilu 1:100 buduće građevine
– idejni projekt statike
– suglasnost od / elektre, vodovoda, kanalizacije, plinare, MUP-a, prometa, sanitarne inspekcije…
– opis i idejno rješenje namjeravana zahvata u prostoru
– pismena izjava susjeda koji graniče s datom parcelom – njihova dozvola da nemaju nikakvih primjedbi na buduću građevinu.

Lokacijsku dozvolu možete dobiti nakon što u svojem područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet priložite zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Predlažemo da posjetite web stranice ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja, graditeljstva te tamo saznate sve potrebne podatke iz prve ruke. Saznajte gdje je Vaš ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, koji su vam dokumenti potrebni, koliko to košta, kome se javiti i koga tražiti te ono najvažnije

Kako do građevinske dozvole ! ! !

web adresa ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja, graditeljstva je http://www.mzopu.hr/

Dok čekate lokacijsku i građevnu dozvolu izrada troškovnika bila bi prva stvar nakon što izradite idejni nacrt. S troškovnikom odlučujete koliko čega, kakvog i na kojim mjestima. Potrebno je znati koliko prozora i vrata će biti na objektu koliko će biti velika i tisuću drugih stvari koje ovdje jednostavno ne možemo nabrojati. Izradu troškovnika može Vam napraviti gotovo svaka ozbiljnija građevinska tvrtka. S troškovnikom imate priliku potražiti sami sav potreban građevinski materijal i možda uštedjeti koju kunu, ali to je jedino moguće ako imate dosta slobodnog vremena. S troškovnikom možete potražiti još koju ponudu neke druge tvrtke, a tada ćete morati odlučiti graditi sami ili graditi po sistemu ključ u ruke.

Tri do šest mjeseci nakon početka gradnje ako financijski to možete izdržati kuća bi mogla biti useljiva i u funkciji

Povezane kategorije:

Montažne kuće

Gradnja montažne kuće u posljednje se vrijeme sve više prakticira na našim prostorima. Brzina izgradnje, veliki odabir tipskih modela i još neke pogodnosti razlog su zašto sve više obitelji gradi montažnu kuću

Drvene kuće

Drvene kuće tradicionalni su način izgradnje prisutan već stoljećima, kombinacijom modernih tehnologija i mogućnosti drvene kuće u potpunosti mogu konkurirati klasičnim zidanim kućama.

Niskoenergetske kuće

Prema definiciji niskoenergetske kuće su one čiji je sustav termoizolacije koncipiran tako da ne troši više od 40 Kwh/m2. godišnje

Obiteljske kuće

Vrste obiteljskih kuća i načini gradnje obgiteljske kuće.

Gradnja kuće

Gradnja kuće dosta je dugotrajan proces, te zahtjeva planiranje, promišljanje i kompromis. Pokušat ćemo Vas informirati o osnovnim stvarima koje bi morali znati prilikom gradnje kuće.

Pametne kuće

Pametne kuće su domovi koji su opremljeni različitim tehnološkim uređajima i sistemima koji omogućavaju automatizaciju i udobnost za stanare.