Krovišta

Kvalitetno izvedena krovna konstrukcija i pedantno obavljeni krovopokrivački radovi osiguravaju krov nad glavom. Nebrojene su kombinacije izrade krova i krovnih pokrova, još je toliko različitih načina kombiniranja s ostalim krovopokrivačkim stvarima kao što su krovni pokrov, krovna limarija, ukrasni crijep, ravni krov, hidroizolacija, krovni prozori i još neki detalji, pokušat ćemo malo pomoći oko ove vrlo opširne teme.

Prema vrsti i veličini pojedine zgrade, njezinom tlocrtnom obluku i položaju, a s obzirom na praktične potrebe i estetske zahtjeve, izrađuju se različite vrste krovova, odnosno njihovih krovišta. Razlike se očituju najviše po jednostavnijim ili kompliciranijim tlocrtnim konturama zgrada, koje uvjetuju broj krovnih streha i raščlanjenost krovova. Neke se opet vrste krovišta rade iz posebnih oblika, kao varijante nekih osnovnih oblika.

S obzirom na spomenute karakteristike postoje krovne konstrukcije (krovišta) različitih krovova, a svrstali smo ih ovim redom;

jednostrešni krovovi,
dvostrešni krovovi,
višestrešni krovovi,
složeni ili raščlanjeni krovovi,
šatorasti i križni krovovi,
tornjevi i kupole,
lomljeni i mansardni krovovi,
nazupčani ili šed-krovovi,
bazilikalni krovovi,
zaobljeni krovovi.

Krovište i krov, možemo pokriti s više vrsta pokrova, od kojih je na našim prostorima najzastupljeniji glineni crijep, betonski crijep, limeni pokrov, šindra.

Crijep je osnovnim oblikom ravan ili užlijebljen a može biti slagan:

jednostavno
gusto
dvostruko
povijeno